Станична Пластова Старшина (СПС)

Станична Пластова Старшина (СПС)

Станична Пластова Старшина:

а) виконує рішення та рекомендації Крайового Пластового З’їзду, Окружного Пластового З’їзду, Загального Збору Станиці;

б) репрезентує Станицю включно з гуртком Пластприяту;

в) координує діяльність первинних осередків і організовує їх звітність;

г) здійснює фінансово-господарську діяльність Станиці;

ґ) подає звіти Станичній Пластовій Раді та Загальному Збору Станиці;

д) приймає бюджет Станиці;

е) затверджує звіт про діяльність, баланс, приймає штатний розклад, призначає та звільняє керівників заснованих Станицею юридичних осіб;

є) готує матеріали для рішень Загального Збору Станиці;

ж) відповідає про свою діяльність перед Загальним Збором Станиці;

з) у рамках звітності Пласту двічі на рік надсилає звіти до Окружної Пластової Старшини.

 


Голова СПС – Сергій Коваленас

 


Референт юнацтва та старших пластунів – Володимир Петрук

 


Голова осередку праці пластунів-сеньйорів – Олександр Килюшик